O Nas

Każdy użytkownik drogi występuje w podwójnej roli: współtwórcy ruchu drogowego i uczestnika ruchu. Jednak kierowca odgrywa w owym ruchu najważniejszą rolę. Od wiedzy i umiejętności kierowcy zależy bowiem bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.
Na kursach organizowanych przez naszą firmę uczymy zasad poruszania się po drodze, sztuki kierowania samochodem oraz obsługi i zasad działania podstawowych mechanizmów w samochodzie. Poznanie przez Państwa tych zagadnień zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg, a w związku z tym i Państwa.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty kandydatów na kierowców oraz osoby posiadające prawo jazdy.
Udzielamy bezpłatnie porad dotyczących przepisów ruchu drogowego oraz eksploatacji samochodu

Jak zapisać sie na kurs?

Celem zapisania się na kurs należy uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę /PKK/ i przedstawić go w ośrodku szkoleniowym. W celu uzyskania PKK należy wykonać badania lekarskie i przedłożyć je wraz ze zdjęciem, dowodem osobistym w wydziale komunikacji Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego adekwatnego do miejsca zameldowania. Osoby nie posiadające ukończonych 18 lat do złożonych dokumentów załączają dodatkowo zgodę rodziców.

Promocje


Na początek...

...skontaktuj się z nami.

Następnie...

...rozpocznij kurs.

A na koniec...

...zostań kierowcą!

O nas

Każdy użytkownik drogi występuje w podwójnej roli: współtwórcy ruchu drogowego i uczestnika ruchu. Jednak kierowca odgrywa w owym ruchu najważniejszą rolę. Od wiedzy i umiejętności kierowcy zależy bowiem bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg

Aktualności wszystkie

  • 2015-04-23

Prestiż po raz kolejny najskuteczniejszy

PRESTIŻ PO RAZ KOLEJNY...

  • 2014-04-04

GDZIE NAJLEPIEJ SZKOLĄ W BYDGOSZCZY

WYNIKI OSK BYDGOSZCZ ZA...