W związku ze zmianą ustawy dotyczącej przeprowadzania egzaminów państwowych teoretycznych dającej Państwu możliwość zdawania tego egzaminu z dniem 1.01.2015r w formie eksternistycznej /bez odbywania obowiązkowej teorii w ośrodku szkolenia/ proponujemy kursy przygotowujące do ww. egzaminu w cenie 450 zł. Uczestnictwo w kursie nie zobowiązuje Państwa do uczestnictwa w obowiązkowym kursie praktycznej nauki jazdy w naszym ośrodku. Po zdanym egzaminie państwowym teoretycznym mogą Państwo udać się do dowolnego OSK celem odbycia kursu praktycznego. 

KURS ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU 14.04.2015r g.17.00 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W CENIE KURSU